Ako sme zbúrali Krosov mýtický most


Ako sme aportovali s mýtickým Guarmom

Jedného krásneho pondelkového večera sa Haffik venčil na brehu hellheimského jazera. V trávniku boli každých dvadsať metrov zastoknuté tabuľky, upozorňujúce na zákaz vodenia psov a worgenov, a malé úhľadné košíky s papierovými vreckami. Kacoperka hádzala Haffikovi loptičku a on ju nadšene naháňal a nosil naspäť. Zrazu sa spoza mŕtvych fosilizovaných stromov vyrútil obrovský trojhlavý pes,…


Ako sme opravili Trilliaxov mýtický vysávač

Desiatnička Kacoperka vydala svojej jednotke rozkazy a všetci začali usilovne čistiť halu s množstvom starého šrotu a zvyškov jedla, ktorému záruka skončila už pred desiatimi tisíckami rokov. Raggi sa vyzbrojil zubnou kefkou, Haffik si na vetvičky nastokol prachovky a Wolftooth si na pomoc zasa zavolal svoju upratovačku. Lenže miestnosť bola plná starých prístrojov, mašiniek… …a…


Ako sme preskúmali mýtickú časopriestorovú anomáliu

Trhlinou v časopriestore sa do veľkej sály v podzemí starobylého elfského mesta linuli povrazce temnej energie, ktorá ovplyvňovala samotný tok času a menila priestor vo svojom okolí. Struny svojimi vibráciami vytvorili obrovskú anomáliu, dieru v príčetnej realite, ohrozujúcu stabilitu a štruktúru známeho sveta. Hrdinovia ju museli uzavrieť, inak by spôsobila koniec všetkého známeho a začiatok…


Ako sme odstrihli nožičky mýtickému škorpiónovi

Z diaľky bolo počuť cupitanie bezpočtu malých nožičiek, škripot kroviek a vŕzganie plátov exoskeletov nekončeného množstva článkonožcov. Rýchlo sa približovali. Bolo ich tak veľa, a boli takí malí, že vyzerali ako hustá rieka bublajúceho organického oleja. Nemohla sa pred nimi nikde ukryť, boli všade. Začali liezť hore po jej tele, vnikali jej do úst, očí…