Každý datadisk je už známy tým, že okrem nových dungeonov a raidov prináša so sebou aj veľa ďalších zmien. Čo si však Blizzard pripravil pre nás tentokrát? Ako bude vlastne vyzerať 30. august 2016 – náš prvý deň boja proti Horiacej légii?

Intro

Počiatočný quest vám zadá Varian v hlavnom meste. Prejdete si scenáriom „Assault on the Broken Shore“ a po splnení niekoľkých ďalších questov sa dostanete do Dalaranu. Po príchode dostanete ďalší Hearthstone, špeciálne len na portnutie do Dalaranu a hneď na to vás kontaktuje NPC s questom, ktorým začnete vašu artefaktovú a Class Order questovú líniu. Budete si môcť vybrať, pre ktorú špecializáciu chcete artefakt. Akonáhle si ho zvolíte,budete v tejto špecializácii zamknutí až do jeho získania. Po získaní artefaktu a založení Class Hall dostanete na výber, v ktorej zóne chcete začať s questami. Máte na výber zo štyroch:  Val’sharah, Stormheim, Azsuna, Highmountain.
legion_map

Je na vás, v ktorej zóne začnete questiť, moby, questy, quest rewardy, XP, všetko sa prispôsobuje vášmu levelu. Suramar je zóna s maximálnym levelom a questy sa vám tu odomknú až na leveli 110. Thal’Dranath v hre nebude.

Artefakt

artifact_weapons

 • Reliky zvyšujú item level artefaktu. Každý artefakt má dva sloty na reliky počas levelovania, na najvyššom leveli sa odomkne tretí.
 • Každý relik zvyšuje rank niektorého artefaktového traitu alebo pridáva trait, ak má trait len jeden rank.
 • Reliky sa dajú získať z dungeonov, raidov, za questy, world questy a z niektorých profesií.
 • Relik, ktorý je vložený do artefaktu, sa už nedá vybrať. Dá sa len nahradiť iným relikom, pričom pôvodný relik sa zničí (ako drahokamy).
 • Reliky sa budú dať vymienať kdekoľvek.
 • Traity sa budú dať voliť len v Class Halls. Voľba traitu a ranku sa už nebude dať zmeniť.
 • Traity sa nakupujú za artefakt power, pričom každý ďalší trait a rank stojí viac. Cena prvých trinástich traitov sa zvyšuje lineárne, od štrnásteho exponenciálne (posledné traity budú stáť niekoľko miliónov bodov artefakt power).
 • Ak má trait viac rankov, musíte ho vylevelovať na maximum, aby sa sprístupnili traity za ním.
 • Artefakt power sa získava zo špeciálnych itemov za questy, truhličky zo sveta, random dungeony a z bossov a mobov.
 • V Class Halls bude možné zadávať work ordery za class order resources, z ktorých sa dá získať item pridávajúci percentuálny bonus k artefakt power itemom. Jeden work order trvá dva dni a naraz je možné zadať najviac dva work ordery.
 • Questy na artefakty pre offspecy sú od levelu 102, čiže dostatočne skoro. Do offspecových artefaktov bude možné pridávať reliky až na najvyššom leveli po splnení osobitného questu.
 • Artefakty sa nedajú enchantovať, dá sa na ne ale použiť ilúzia (enchantovacia transmogrifikácia).

Class Hall

class_order_hall

 • Každá Class Hall má vlastnú questovú líniu týkajúcu sa boja proti Légii.
 • Iba v Class Hall si môžete voliť artefaktové traity a meniť vzhľad artefaktu.
 • V Class Hall sú „garrisonové stoly“, cez ktoré sa robia misie. Misií je teraz menej a trvajú dlhšie.
 • Odmeny za misie sú rôzne: follower XP, rozličné utility itemy (zvýšenie followerovho item levelu, itemy na artefakt power), zlato a pod.
 • Za class order resources si hráči môžu najať jednotky na misie. Tieto jednotky je možné použiť len na obmedzený počet misií (dve alebo tri), potom sa porúčajú a zdrhnú.
 • Hráči si môžu pri Class Hall Table vybrať followera, ktorý ich bude sprevádzať po Broken Isles.
 • Followeri môžu mať rozličné schopnosti. Buď bude stále s vami ako guardian, alebo bude mať šancu na proc a objaví sa, keď urobíte damage.
 • V Class Hall budú hráči z oboch frakcií.
 • Budete v nej vidieť aj Trade Chat z hlavných miest.
 • Nie je tam aukcia ale zlodeji budú mať vo svojej Class Hall NPC z čierneho trhu.

Dungeony

legion_dungeons

 • Všetky dungeony nie sú automaticky prístupné. Na odomknutie niektorých je potrebné spraviť questy.
 • Dva dungeony v Suramare budú mať len mýtickú obtiažnosť.
 • V prípade LFD nebude možné v dungeone meniť rolu, s ktorou sa hráč dostal do dungeonu. Rola bude fixne nastavená počas celého dungeonu.
 • Väčšina dungeonov bude mať questy, ale až po dokončení questovej línie v zóne, v ktorej sa dungeon nachádza.
 • Požiadavka na random LFD bude item level 810.
 • Päť levelovacích dungeonov:

  Darkheart Thicket

  Eye of Azshara
  Halls of Valor
  Neltharion’s Lair
  Assault on Violet Hold
 • Päť dungeonov na najvyššom leveli:

  Black Rook Hold

  Court of Stars
  Maw of Souls
  The Arcway
  Vault of the Wardens
 • Loot z dungeonov môže byť Titanforged (random bonus, ktorý zvýši item level vecí o 15 až 75 bodov).

Profesie

professions_obliterum_forge

 • Blood of Sargeras je nový BoP reagent, ktorý je vyžadovaný skoro pre všetok gear na leveli 110. Dá sa získať za world questy, ako drop z dungeonov, zo zbieracích profesií (mining, herbalism, skinning), alchymistickej transmutácie a s konkrétnym enchantom na ramená budete mať šancu na jeho drop z mobov na Broken Isles
 • Hráči, ktorí majú dve výrobné profesie, budú mať extra world questy na Blood of Sargeras.
 • Každý item na najvyššom leveli vyžaduje na svoju výrobu okrem iného materiálu aj niekoľko Blood of Sargeras.
 • Prostredníctvom questov na najvyššom leveli sa odomkne Obliterum Forge v Dalarane. Obliterum Forge rozkladá akúkoľvek vyrobenú vec (gear, flašky, potiony, reliky, glyfy, enchanty…) na BoP Obliterum Ash.
 • 100x Obliterum Ash = 1x BoE Obliterum.
 • Obliterum (BoE) sa dá použiť spolu s 2x Blood of Sargeras na upgradnutie vyrobeného gearu o pät item levelov.
 • Obmedzenie na počet oblečených vyrobených vecí bolo zrušené. Hráči môžu mať oblečených toľko vyrobených vecí, koľko chcú.
 • Vyrábaný gear má vždy náhodné sekundárne staty, ale tentokrát neexistuje item na ich zmenu. Takže na vyrobenie želanej kombinácie bude potrebné vyrábať daný kus gearu až dovtedy, dokým sa takáto kombinácia neobjaví.
 • Základný item level vyrábaného gearu je 815. Vyrábaný gear sa dá upgradovať až do item levelu 850, čo zodpovedá gearu padajúceho na normálovej raidovej obtiažnosti.
 • Profesie neposkytujú statové bonusy. Niektoré utility itemy z profesií ale zvyšujú dobu trvania príslušného efektu pre hráča s danou profesiou.
 • Každá profesia má osobitné questy, ktorými sa zvyšuje rank. Ranky znižujú náklady na výrobu a zvyšujú počet vyrobených vecí. Tretí rank poskytuje aj iné bonusy v závislosti od veci.
 • Množstvo receptov si vyžaduje materiály aj od iných profesií.

Alchemy:

 • Tretí rank dáva šancu na väčší počet flašiek a potionov pri jednom pokuse.
 • Vie vyrobiť kotlík s flaškami pre 30 hráčov. Každý hráč z neho dostane flašku pre svoju aktivovanú špecializáciu.
 • Môže transmutovať Blood of Sargeras.
 • Môže vzájomne transmutovať rôzne Legion materiály.
 • Osobitná náhodná transmutácia vrátane Blood of Sargeras.
 • Všetky transmutácie majú zdieľaný dvadsaťštyrihodinový cooldown.
 • BoP trinket pre level 110.
 • Combat potiony:
  Melee damage dealeri: Dvaja duchovia budú opakovať hráčove útoky.
  Ranged damage dealeri: Šanca na bolt of energy do targetu. Trvanie efektu sa zvyšuje tým, že hráč je z dosahu nepriateľa.
  Tanci: Bonus armor.
  Healeri: Mana + HP, mana.
 • Rôzne utility potiony (invis, fall speed, movement speed, regen…).

Inscription:

 • Recepty na glyfy padajú z mobov na Broken Isles.
 • Prvy BoE modrý trinket sa dá vyrobiť na lvl 101. Darkmoonovské trinkety nevyžadujú Sargerasovú krv.
 • Výroba darkmoonovských kariet nemá cooldown.
 • Questy na odomknutie mass millingu (do 20 kusov kvetín).
 • Výroba BoE Vantus Rune. Runa zvyšuje  versatilitu o +1000 na konkrétnom raidovom bossovi. Runa sa dá počas resetu použiť len jedna a buff pretrvá celý týždeň.
 • Niekoľko BoE relikov do artefaktu, čo zvyšujú item level o +31.
 • Rôzne utility / vanity itemy.
 • Vie vyrábať itemy, ktoré umožňujú meniť talenty aj mimo bezpečných zón. Sú dva typy, osobné a pre celý raid.

Leatherworking:

 • Prvé BoE veci sa dajú ušiť na leveli 101, ďalšie na leveli 110.
 • Každá vec na leveli 110 vyžaduje Blood of Sargeras.
 • Jeden pozemný mount.
 • BoE item, ktorý poskytuje imunitu voči Daze na Broken Isles na dve hodiny (štvornásobné trvanie pre hráčov s profesiou).
 • Štyri hračky.

Engineering:

 • Aj tentokrát vie vyrobiť rozličné ochranné okuliare (goggles), ktoré vedia vystreliť na cieľ (1 minuta cooldown). Prvé sa dajú vyrobiť na leveli 101, ďalšie až na leveli 110. Každá vec na leveli 110 vyžaduje Blood of Sargeras.
 • Nový robot Reaves. Na odomknutie jeho funkcií je potrebné vyrobiť ďalšie veci.
 • Dva BoE reliky s item levelom +31.
 • Osobitné combat tools:
  Gunpowder Charge: Klasický granát na disorient.
  Deployable Bullet Dispenser: Turret.
  Pump-Action Bandage Gun: Heal na 40 yardov.
  Failure Detection Pylon: Po zrušení combatu oživí všetkých hráčov v okruhu piatich yardov.
 • Ďalšie utility / vanity itemy.

Blacksmithing:

 • Výroba Demonsteel Bar bez cooldownu, ktorý sa používa na výrobu ďalších vecí.
 • Štyri BoE reliky, s item levelom +31.
 • Základné BoE veci sa budú dať ukovať na leveli 101, ďalšie na leveli 110. Každá vec na leveli 110 vyžaduje Blood of Sargeras.
 • Vie vyrobiť pozemného mounta.
 • Výroba BoE itemu, ktorý umožní klikať na objekty bez toho, aby to hráča zhodilo z mounta (štvornásobné trvanie pre hráčov s profesiou).
 • BoE item, ktorý zvýši rýchlosť na mountovi na Broken Isles  o 20% (štvornásobné trvanie pre hráčov s profesiou).

Tailoring:

 • Umožní výrobu Imbued Silkweave bez cooldownu, ktorý sa používa na výrobu ďalších vecí.
 • Základné BoE veci sa budú dať šiť na leveli 101, ďalsie na leveli 110. Každá vec na leveli 110 vyžaduje Blood of Sargeras.
 • Výroba plášťov a 24 slotových batohov.
 • Rôzne vanity itemy.

Enchanting:

 • Umožní vyrábať ilúzie (transmog enchantu na zbrani). Ich výroba si ale vyžaduje materiál z expanzie, z ktorej daný enchant je.
 • Recepty na silnejšie enchanty sa dajú získať za quest alebo kupovať u príslušných frakcií po dosiahnutí určitej úrovne reputácie (väčšinou revered alebo exalted).
 • Enchanty si nevyžadujú Sargerasovu krv.
 • Enchantovať sa dá len tento gear:
  Prsteň: Slabšie enchanty pridajú +150 a silnejšie +200 bodov k sekundárnemu statu.
  Plášť: Slabšie enchanty pridávajú +150 a silnejšie +200 bodov k primárnemu statu.
  Rukavice: Zvyšujú rýchlosť zbierania rudy, kvetín, sťahovania koží a  survey pri vykopávkach.
  Ramená: Boon of the Scavenger – po zabití moba na Broken Isles budete mať šancu lootnuť Scavenging Supplies, ktoré obsahujú nejaké suroviny. Ďalšie enchanty na shouldre sa dajú kúpiť u jednotlivých frakcií po dosiahnutí určitej úrovne reputácie (friendly alebo honored), rozdiel medzi nimi je len v type materiálu ktorý vám bude padať. Najsilnejší enchant vám dá šancu na drop vzácnych materiálov.
  Náhrdelník:
  Niekoľko rozličných enchantov s osobitnými efektmi.
  Mark of the Ancient Priestess: Šanca na heal náhodného priateľského targetu v blízkosti
  Mark of the Claw: Proc +550 haste a critical chance na 6 sekúnd
  Mark of the Distant Army: Pravidelne vyvolá Rain of Arrows na targete.
  Mark of the Heavy Hide: Proc +3000 armor na 10 sekúnd
  Mark of the Hidden Satyr: Vyvolá satyra, ktorý robí damage do targetu.
  Mark of the Trained Soldier: Permanentne pridáva +300 mastery.
 • Dva BoE reliky, s item levelom +31.
 • Noví peti a hračky.

Jewelcrafting:

 • Umožní výrobu BoE náhrdelníkov, ktoré sú určené pre jednotlivé classy, na lvl 110 (815 ilvl, stamina + random sekundárne staty + prismatic socket + špeciálny efekt po oblečení).
 • BoE prstene a náhrdelníky na level 101 (ilvl 715)
 • Dizajn na výrobu špeciálneho drahokamu Saber’s Eye. Nemá cooldown.
 • Na výbrusy nie je potrebná Sargerasova krv.
 • Drahokamy, ktoré bude možné brúsiť:
  Primárne staty: Sú unique equipped. Pridávajú 200 bodov k primárnemu statu. Reagent je 1x Saber’s Eye.
  Sekundárne staty: Slabšie pridávajú 150 bodov k sekundárnemu statu, silnejšie 250 bodov.
 • Umožní vyrábať consumable lockpick a rôzne hračky
 • Mass prospecting (do 20 kusov rudy).
 • Pri prospektovaní rudy vám bude padať Gem Chip v rôznych farbách, vďaka čomu budete vedieť, akú farbu bude mať drahokam, ktorý najbližšie získate. To vám umožní vymeniť rudu za drahšiu a získať tak viac drahokamov, ktoré potrebujete alebo chcete.

Herbalism:

 • Šanca na Blood of Sargeras pri trhaní kvetiniek.
 • Každá kvetinka má tri ranky. Ranky sa získavajú questami (item na začatie questu padá pri trhaní kvetiniek).
  1. rank: Rýchlejšie zbierate kvetinky.
  2. rank: Šanca na drop rare materiálu.
  3. rank: Špecifický efekt pre každú kvetinku.
 • Druhy kvetín:
  Aethril: Rank 3 vám pri trhaní kvetiniek zvýši šancu, že sa ich zjaví viac.
  Dreamleaf: Väčší počet dreamleafu z každej nody na ranku 3.
  Felwort: Rank 3 vám umožní zbierať semená zo všetkých kvetín na Broken Isles, ktoré potom môžete zasadiť.
  Fjarnskaggl: (to nie je preklep) Rank 3 vám umožní rýchlo sa mountnúť po lootnutí kvetiny (funguje iba na Broken Isles).
  Foxflower: Väčší počet foxflowers z každej nody na ranku 3.
  Starlight Rose: Nie vždy sa podarí túto kvetinu odtrhnúť, ale rank 3 zaistí stopercentný úspech.

Mining:

 • Šanca na Blood of Sargeras pri ťažbe.
 • Každá ruda má tri ranky. Efekty rankov sú ale pre každú rudu také isté.
  1. rank: Získate väčší počet ore z každej nody.
  2. rank: Šanca získať rare materiál.
  3. rank: Ešte väčší počet ore z každej nody

Skinning:

 • Telá mobov na skinning nefungujú ako mining a herbal nodes, každé telo môže oskinnovať len jeden hráč, potom mŕtvola zmizne.
 • Šanca na lootnutie Blood of Sargeras pri skinningu.
 • Má viacero perkov vďaka ktorým môžete pri skinningu nájsť ďalšie veci:
  Butchery: Šanca na mäso.
  Gutting: Šanca na Oddly-shaped Stomach, ktorý obsahuje ďalšie veci.
  Unbroken Claw: Šanca na Unbroken Claw (vendor item so zvýšenou hodnotou).
  Unbroken Tooth: Šanca na Unbroken Tooth (vendor item so zvýšenou hodnotou).
 • Ranky jednotlivých typov koží sú rovnaké.
  1. rank: Rýchlejší skinning
  2. rank: Šanca na lootnutie rare materiálu pri skinningu.
  3. rank: Ešte rýchlejší skinning.

Cooking:

Jedlo je rozdelené do niekoľko kategórií:

 • Snacks:
  Crispy Bacon: Predĺži ktorýkoľvek well fed buff z Broken Isles jedál o jednu hodinu (max o šesť hodín).
  Bear Tartare: Vždy po zabití moba dostanete krátky šprint.
  Fighter Chow: Zvýši HP regeneráciu mimo combatu o 1000%
 • Light Meals:
  Spiced Rib Roast: Šanca, že každý hit spraví „Volley of Pepper Breath Fireballs“
  Ďalšie jedlá, čo dávajú +450 bodov k sekundárnemu statu.
 • Large Meals: To isté čo Light meals, akurát +600 do secondary statov a väčší dmg z „Pepper Breath Fireballs“
 • Delicacies: To isté čo Large meals, akurát +750 bodov k sekundárnemu statu a ešte väčší damage z „Pepper Breath Fireballs“
 • Feasts: Sú len dva feasty, jeden pridáva +150 a druhý +200 bodov k sekundárnemu statu.

First Aid:

 • Silkweave Bandage: Slabšia bandáž, vyrába sa z látky.
 • Silvery Salve: Silnejšia bandáž, vyrába sa z jedného druhu rýb.
 • Silkweave Splint: Najsilnejšia bandáž z rudy a látky.
 • Štyri recepty, ktoré vás naučia kúzla na liečenie konkrétnych typov zranených NPC na Broken Isles.

Archaeology:

 • Bol pridaný vizuálny indikátor, ktorý vám ukáže, keď stojíte blízko fragmentov pri ich hľadaní.
 • Vzácne artefakty už nie sú náhodné, ale každé dva týždne dostanete na ne od trénera quest.
 • Každý vzácny artefakt má vlastný príbeh.

World Questy

legion_world_quest

 • World questy sa odomknú až na najvyššom leveli.
 • Väčšina sa dá spraviť sólo, no sú aj qiesty pre skupiny, do dungeonov a do raidov. Pri skupinových world questoch trvá oveľa dlhšie, kým zmiznú.
 • Zopár world questov je označených ako free for all PvP (môže vás napadnúť každý hráč, ktorý nie je vo vašej parte, bez ohľadu na frakciu). FFA PvP questom sa dá vyhnúť.
 • Každý jeden až dva dni sa objavia emissary questy (vľavo dole na obrázku), v rámci ktorých musíte splniť štyri world questy pre určitú frakciu. Za emissary questy dostanete truhličku, v ktorej je gear.
 • Odmeny za bežné world questy sú rôzne – gear, itemy na artefakt power, class order resources, itemy pre followerov, materiál pre profesie (vrátane Blood of Sargeras), goldy, pet charmy…
 • Gear z world questov má šancu procnúť ako titanforged.

PvP

pvp_prestige

 • PvP talenty a prestige sa odomknú až na najvyššom leveli.
 • PvP talenty sa vo world PvP aktivujú automaticky, keď dáte dmg alebo dostanete dmg od iného hráča.
 • PvP talenty a prestige sa v každej novej sezóne resetnú.
 • Každá sezóna pridá viac prestige levelov. V prvej sezóne budú štyri, v ďalšej ďalšie štyri.
 • Na získanie prestige levelu 1 musíte dosiahnúť honor level 50 a následne tlačítkom honor level resetnúť späť na 0.
 • Sezóny budú zosynchronizované zároveň s novými raidovými tiermi. Každá sezóna bude trvať 10-15 týždňov.
 • Kúzla, talenty a artefakt traity majú PvP multiplier, takže môžu byť balancované nezávisle od PvE.
 • Gear získavate za výhru v battlegroundoch, skirmishoch alebo arénach. Dostanete vždy náhodnú vec, ak však raz dostanete napríklad náramky, šanca že vám znova padnú náramky je výrazne menšia (bad luck protection).
 • Gear môže tak ako v PVE procnúť s +5 +10 +15 alebo o viac item levelov. Rated PvP má väčšiu šancu na proc upgradnutého gearu. Čím väčší rating máte, tým väčšiu máte aj šancu na upgrade
 • Za každý  item level nad 800 sa vám zvyšujú staty o 0,1% (10% boost do statov na ilvl 900).
 • Strongboxy za battlegroundy môžu obsahovať mimo gearu aj potiony a menu Mark of Honor. Mark of Honor slúži na kupovanie všetkeho starého PvP gearu.
 • Za každú prvú výhru v rated PvP v daný deň dostanete dvojnásobok honoru. Za rated PvP je o 50% viac honoru ako za non-rated.
 • Legion bude mať 2 nové arény.
 • 5v5 bracket pre arény bol zrušený.
 • Odmeny za prestige level sú takéto:
  1. rank: battle pet, ktorý bude za vami chodiť a každému hovoriť, akí ste úžasní
  2. rank: questová línia na artefaktový skin
  3. rank: corsair mount a titul
  4. rank: vlajka (taká, akú máte v arénach, akurát s frakčnou podobou)

Other

legion_other_2

 • Talenty sa dajú meniť len na bezpečných miestach. Mimo nich potrebujete reagent z Inscription.
 • Bonusové rolly sa dajú kupovať v Dalarane len za class order resources a goldy (1000, 2000 a 4000 zlatých).
 • HP sa pohybujú okolo 1,5 mil. pre damage dealerov a healerov, a okolo 2-3 mil. pre tankov na najvyššom leveli.
 • Legion má 11 world bossov.
 • V Stormwinde vo Veži čarodejov je portál do Dalaranu v miestnosti ako je portál do Outlandu.
 • Demon hunteri si musia kúpiť licencie na lietanie na Azerothe (280% aj 310% flying).
 • Po Legione je plánovaný ďalší statový squish.

FAQ

legion_other

Q: Sú za profesie nejaké bonusy ako pred WoD?
A: Žiadne priame bonusy do statov nie su, niektoré veci však trvajú dlhšie, keď máte danú profesiu, ktorá ich vyrába (napr. flašky).

Q: Budú potrebné zbieracie profesie, alebo to bude ako s garrison vo WoD?
A: Zbieracie profesie budú určite potrebné. Materiál na výrobu sa z Class Halls nedá získať.

Q: Budú enchanty na všetky veci?
A: Nie, enchantovať sa budú dať iba prstene, náhrdelníky, plášte, ramená a rukavice.

Q: Artefakt power sa pripočítava len na zbraň v ruke?
A: Áno, no pred použitím itemu, ktorý vám power pridáva, môžete respeknúť a pridať tak power aj do inej zbrane.

Q: Bude artefakt power pridávana automaticky, či sa môžem rozhodnúť do ktorého artefaktu ju pridám?
A: S výnimkou prvého questu, ktorý vám odomkne prvý trait prvého artefaktu, sa budete môcť vždy rozhodnúť, pre ktorý artefakt daný item použijete.

Q: Môžem si dať do ruky artefakt pre inú špecializáciu, ako tú, ktorú mám práve aktivovanú?
A: Nie.

Q: Dajú sa reliky vybrať a vložiť do inej zbrane?
A: Nie, reliky fungujú tak ako teraz drahokamy. Dajú sa len nahradiť novým relikom, pričom pôvodný bude zničený.

Q: Maju artefakty staty a zvyšujú sa postupne s item levelom?
A: Áno. Item level zbrane sa zvyšuje prostredníctvom reliku. Každá zbraň má tri sloty pre reliky.

Q: Bude sa dať levelovať aj so súčasnými zbraňami?
A: Áno bude, no hneď v prvej questovej línii získate artefakt, ktorý má základný item level 750, takže súčasné zbrane s najväčšou pravdepodobnosťou vymeníte hneď na leveli 100 po spustení expanzie a levelovania.

Q: Budem musieť kvôli artefakt power leveliť v špecializácii, v ktorej chcem raidovať?
A: Nie. Artefakt pre offspec bude síce trochupozadu, keď dorazíte max lvl, no dá sa to veľmi rýchlo dohnať. Náklady na traity sa dosť významne zvyšujú až priblíižne od štrnásteho traitu, čo počas levelovania nedosiahnete.

Q: Na akom leveli dostaneme tretí (a v prípade druidov štvrtý) artefakt?
A: Quest na zvyšné artefakty dostanete na leveli 102.