Z diaľky bolo počuť cupitanie bezpočtu malých nožičiek, škripot kroviek a vŕzganie plátov exoskeletov nekončeného množstva článkonožcov. Rýchlo sa približovali. Bolo ich tak veľa, a boli takí malí, že vyzerali ako hustá rieka bublajúceho organického oleja. Nemohla sa pred nimi nikde ukryť, boli všade. Začali liezť hore po jej tele, vnikali jej do úst, očí…