Hranica horela a v diaľke zavýjala hrdzavá líška. Tribunál práve zasadal a preberal záležitosť dvadsiatich kacírov, ktorí sa opovážili otvoriť vnútro hrobky. Múrmi starej budovy otriasali blesky a údery hromu. Dvadsiatka sa ale nenechá len tak zabiť, ich životy nepredá lacno. Sudcovia boli mocní a používali svoje kúzla s jemnosťou a rafinovanosťou skúsených inkvizítorov. Chceli zlomiť vôľu obvinených a odsúdiť ich na večnosť. Kacíri sa ale nedali, odrážali výrony skazenej mágie a opakovane utekali z väzenia, do ktorého ich uvrhli. Postupne zmrzačili a vybili celú justičnú stráž a nakoniec aj samotných sudcov priviazali ku kolom, pri ktorých mali skončiť sami. S maniakálnym smiechom sa prizerali, ako sa inkvizítorom škvarí ich vredovitá koža, ako im praskajú pluzgiere na očných buľvách a varí sa sklovec zmiešaný s krvou a soplami. Dnes mali úspešný deň. A zajtra budú mať na obed rybu.